กำหนดการยื่นใบสมัครและการตอบรับให้นำเสนอผลงานวิจัย

ประเภทผู้สมัครนำเสนอ อัตราค่าลงทะเบียน 3 เม.ย. 60 - 15 ก.ย. 60 อัตราค่าลงทะเบียน 16 เม.ย. 60 - 16 ต.ค. 60
บทความภาษาไทย (Thai Language) 2,500 บาท/คน 3,000 บาท/คน
บทความภาษาอังกฤษ (English Language) 3,000 บาท/คน 3,500 บาท/คน

ประเภทผู้สมัครเข้าร่วมการประชุม อัตราค่าลงทะเบียน
อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป 1,000 บาท/คน
นักศึกษาทั่วไป 500 บาท/คน

ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสันป่าข่อย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ เลขที่บัญชี 502-1-35428-0 กรุณา สแกน (Scan) สำเนาหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน จัดส่งไฟล์ที่สแกนแล้วพร้อมใบสมัครมาที่ อีเมล : symposium@payap.ac.th (การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินค่าลงทะเบียน ใบสมัคร บทความ และได้รับเมล์ตอบรับจากผู้ประสานงานกลาง)
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การขอคืนเงินค่าลงทะเบียน