แจ้งการโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ


หากท่านไม่สามารถส่งเอกสารผ่านระบบได้ กรุณาส่งใบสมัคร บทความฉบับเต็ม( Word) และ หลักฐานการโอนเงิน มาที่ symposium@payap.ac.th ( การลงทะเบียนจะเรียบร้อย เมื่อท่านได้รับเมล์ตอบกลับจากผู้ประสานงานกลาง)